Kurs

Kurskod: FLGA02
Engelsk titel: Creative Writing: Level 2
Högskolepoäng: 30

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid , dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-59200
Behörighet: Grundläggande behörighet samt kurs motsvarande FLGA01 Författarskolan: Litterär gestaltning - grundkurs, 30 hp, med delkurs 3, "Insamling och inventering", helt avslutad och högst en av de övriga delkurserna att slutföra inom två månader efter terminsstart (eller avklarad LUFA01/LUFA05).

Introduktionsmöte: 2024-01-16 kl. 10.15 – 12.00 i SOL:H140

Lärare: Joakim Forsberg , Carola Mikaelsson , Anna Clara Törnqvist

Beskrivning

Välkommen till författarskolan! Kursen FLGA02 är en fortsättningskurs, och den andra terminen, inom den tvååriga utbildningen i litterär gestaltning vid Lunds universitet. Dina studier är förlagda på campus vid Lunds universitet och ges på helfart.

Kursinnehåll 

Kursen i Litterär gestaltning (FLGA02) utgör en fortsättning på det förlopp som påbörjats under första terminen (FLGA01). I kursen ingår orientering i olika typer av litterär text, exempelvis genom genre, stil och form, med både skrivande och läsande perspektiv. Därtill förs samtal om litterära verk, villkor i den litterära kommunikationen och inom den egna konstnärliga praktiken. Det egna skrivandet finns med under samtliga delkurser med metoder som respons, grupphandledning och egen reflektion. Den avslutande delkurs 3 fokuserar på konstnärliga processer och avslutas med en gruppgemensam produktion som presenteras inför kursdeltagarna.

Kursens utformning

Målet för det egna skönlitterära skrivandet är att studenten fördjupar sin förståelse för skrivprocessen och kan motivera och värdera egna val beträffande genre, stil och form samt reflektera över sin egen och andras skapandeprocess. Studierna ges på helfart på campus vid Språk- och Litteraturcentrum (SOL) på Lunds universitet.

Kursens placering under din studiegång

Kursen FLGA02 är en del av ett studieförlopp som kan leda fram till konstnärlig kandidatexamen i litterär gestaltning. Du kan välja att söka vidare till Författarskolans avancerade kurser efter att ha avslutat din grundutbildning.

Anmälningsinformation hittar du här: https://www.sol.lu.se/forfattarskolan/nasta-antagning/

Ingående delar

  • Litterära laborationer - form och stil , 10 hp
  • Litterär fördjupning , 10 hp
  • Litterär gestaltning och konstnärliga processer , 10 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Författarskolan

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15