Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • FLGK04

Välkomna till Författarskolan! Kursen "Litterär gestaltning - Kandidatkurs" ges som fristående kurs och är den fjärde terminen i den tvååriga utbildningen i litterär gestaltning. Den kan normalt ingå i en konstnärlig examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-59201
Behörighet: För tillträde till kursen krävs FLGA03 med Godkänt i delkurs 1.

Lärare: Carola Mikaelsson, Anna Clara Törnqvist

Information om ingående delar

  1. Litterärt skapande , 20 hp
  2. Läsande praktiker och reflektion , 10 hp

Författarskolan

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15