Kurs

Kurskod: FLGA03
Engelsk titel: Creative Writing: Level 3
Högskolepoäng: 30

Kurstillfälle: höstterminen 2022
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2022-08-29 – 2023-01-15
Anmälningskod: LU-19101
Behörighet: För tillträde till kursen krävs FLGA02 eller LUFA06, fortsättningskurs, 31-60 hp med högst en av delkurserna att slutföra inom två månader efter terminsstart.

Introduktionsmöte: 2022-08-30 kl. 10.00 – 12.00 i SOL:H135a

Lärare: Carola Mikaelsson, Anna Clara Törnqvist

Beskrivning

Välkommen till författarskolan. Kursen FLGA03 är en breddningskurs, och den tredje terminen, inom den tvååriga utbildningen i litterär gestaltning vid Lunds universitet.

Litterär gestaltning

Kursen FLGA03 är en breddningskurs och utgör en fortsättning av det förlopp som påbörjats under första och andra terminen på författarskolan. Under kursen läggs stor vikt vid det egna skönlitterära skrivandet, inklusive respons, handledning och egen reflektion ur estetiskt och litterärt perspektiv. Kursen erbjuder också en utblick mot branschen, med övergripande perspektiv på litteraturkritik och litterär offentlighet.

Individuellt skrivande

Målet för det egna skrivandet är att studenten kan strukturera och planlägga ett eget litterärt verk samt reflektera över estetiska och tematiska val och gestaltningsmässiga överväganden i det egna skönlitterära skrivandet, men också att kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Skrivande under två år

Kursen FLGA03 är en del av ett studieförlopp som kan leda fram till konstnärlig kandidatexamen i litterär gestaltning.

Anmälningsinformation hittar du här: https://www.sol.lu.se/forfattarskolan/nasta-antagning/

Delkurser

  1. Litterärt skapande och skrivprocess, 22,5 hp
  2. Kritik och offentlighet, 7,5 hp

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Författarskolan

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15