Kurs

Kurskod: FLGA03
Engelsk titel: Creative Writing: Level 3
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för höstterminen 2024. Kursen har även givits tidigare. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: heltid , dagtid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-01-19
Anmälningskod: LU-19101
Behörighet: Grundläggande samt kurs motsvarande FLGA02/LUFA06 Författarskolan: Litterär gestaltning - fortsättningskurs, 30 hp, med högst en av delkurserna att slutföra inom två månader efter terminsstart.

Beskrivning

Välkommen till författarskolan! Kursen FLGA03 är en breddningskurs, och den tredje terminen, inom den tvååriga utbildningen i litterär gestaltning vid Lunds universitet.

Kursens innehåll

Kursen FLGA03 är en breddningskurs och utgör en fortsättning av det förlopp som påbörjats under första och andra terminen på författarskolan. Under kursen läggs stor vikt vid det egna skönlitterära skrivandet, inklusive respons, handledning och egen reflektion ur estetiskt och litterärt perspektiv. Kursen erbjuder också en utblick mot branschen, med övergripande perspektiv på litteraturkritik och litterär offentlighet.

Hur är kursen utformad?

Målet för det egna skrivandet är att du som studerar ska kunna strukturera och planlägga ett eget litterärt verk samt reflektera över estetiska och tematiska val och gestaltningsmässiga överväganden i det egna skönlitterära skrivandet. Du tränar även på att identifiera dina individuella behov av ytterligare kunskap och att utveckla dina kompetenser inom studieämnet.

Kursens placering i din utbildning

Kursen FLGA03 är en del av ett studieförlopp som kan leda fram till konstnärlig kandidatexamen i litterär gestaltning.

Anmälningsinformation hittar du här: https://www.sol.lu.se/forfattarskolan/nasta-antagning/

Ingående delar

  • Litterärt skapande och skrivprocess , 22,5 hp
  • Kritik och offentlighet , 7,5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
2 september 2024 – 19 januari 2025

Öppnar för sen anmälan den 15 juli 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Författarskolan: Litterär gestaltning - Breddningskurs är 57 500 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
höstterminen 2024

Öppnar 15 juli

Författarskolan

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15