Kurs

Kurs 60 högskolepoäng • LIVA14

Genom att läsa litteraturvetenskap fördjupar du dig och skaffar dig perspektiv på din egen läsning. Några genomgående frågor som vi arbetar med är hur olika sorters litteratur fungerar eller är utformad och varför läsare kan ha så olika uppfattningar om vad som är det viktiga i ett och samma verk. I historiska kurser studerar vi centrala litterära verk inom främst den västerländska litteraturen.

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Termin: 1
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2025-01-19
Anmälningskod: LU-72304
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1 och 1a2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2.

Lärare: Elisabeth Friis, Oscar Jansson, Julie Kolbeck, Karin Nykvist, Erik Zillén

Information om ingående delar

  1. Litteraturvetenskapens grunder , 7,5 hp
  2. Från antiken till renässansen , 7,5 hp
  3. Från barocken till romantiken , 7,5 hp
  4. Litteraturens villkor idag , 7,5 hp
  5. Teoretiska perspektiv på samtida litteratur , 7,5 hp
  6. Från realismen till symbolismen , 7,5 hp
  7. Från modernismen till idag , 7,5 hp
  8. Uppsats , 7,5 hp

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

Sen anmälan

Öppnar 15 juli

Litteraturvetenskap

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15