lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Kinesiska

NybörjarkurserGes termin
Kinesiska: Nybörjarkurs A, 15 hp (KINC01)vår 2020
Kinesiska: Nybörjarkurs B, 15 hp (KINC02)höst 2019
Kinesiska: Nybörjarkurs, 30 hp (KINC11)vår 2020
Kinesiska: Nybörjarkurs A, 15 hp (KINC21)höst 2019
Kinesiska: Nybörjarkurs B, 15 hp (KINC22)vår 2020
Grundkurser
Kinesiska: Grundkurs, 30 hp (KINA22)höst 2019
Kinesiska: Grundkurs A, 15 hp (KINC03)vår 2020
Kinesiska: Grundkurs B, 15 hp (KINC04)höst 2019
Öst- och sydöstasienkunskap: Kinas historia, 15 hp (OSHA01)vår 2020
Fortsättningskurser
Kinesiska: Fortsättningskurs, 30 hp (KINA23)vår 2020
Kinesiska: Kandidatkurs, 30 hp (KINK11)höst 2019
Kinesiska: Fortsättningskurs - nätkurs, 30 hp (KNDA32)vår 2020
Avancerad nivå
Kinesisk modern skönlitteratur, 15 hp (KINM12)
'Röda listan': fördjupning i kanslispråklig kinesiska, 15 hp (KINM13)höst 2019
Kinesiska: "Ingen undersökning, ingen rätt att tala" - kinesisk offentlig informationshantering, 15 hp (KINM14)vår 2020
Övrigt
Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk, 3 hp (EXTA10)höst 2019
Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, 15 hp (EXTA35)vår 2020
Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2, 15 hp (EXTF60)höst 2019
Kinesiska för tekniker, 7,5 hp (GEMA65)vår 2020
Kinesiska: Kinesisk språkfärdighet 1, 15 hp (KINA10)
Kinesiska: Kinesisk språkfärdighet 1a, 7,5 hp (KINA11)
Kinesiska: Kinesisk språkfärdighet 1b, 7,5 hp (KINA12)
Kinesiska: Kinesisk språkfärdighet 2, 15 hp (KINA13)
Kinesiska: Studieresa till Kina 1, 15 hp (KINA14)
Kinesiska: Studieresa till Kina 1A, 7,5 hp (KINA15)
Kinesiska: Studieresa till Kina 1B, 7,5 hp (KINA16)
Kinesiska: Studieresa till Kina 2, 15 hp (KINA17)
Kinesiska: Utlandspraktik, 30 hp (KINB01)
Ämnesdidaktik för kinesiska, 5 hp (KIND01)höst 2019
Ämnesdidaktik för kinesiska II, 5 hp (KIND02)vår 2020
Ämnesdidaktik för kinesiska III, 5 hp (KIND03)höst 2019
Ämnesdidaktik för kinesiska, 5 hp (KIND11)vår 2020
Ämnesdidaktik för kinesiska II, 5 hp (KIND12)höst 2019
Ämnesdidaktik för kinesiska III, 5 hp (KIND13)vår 2020
Kinesiska: Översättning från kinesiska till svenska I, 7,5 hp (KINL01)höst 2019
Kinesiska: Översättning från kinesiska till svenska II, 7,5 hp (KINL02)höst 2019
Kinesisk sakprosa, 15 hp (KINM11)

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: