lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Kinesiska

NybörjarkurserGes termin
Kinesiska: Nybörjarkurs A, 15 hp (KINC01)vår 2020
Kinesiska: Nybörjarkurs B, 15 hp (KINC02)höst 2019
Kinesiska: Nybörjarkurs, 30 hp (KINC11)vår 2020
Kinesiska: Nybörjarkurs A, 15 hp (KINC21)höst 2019
Kinesiska: Nybörjarkurs B, 15 hp (KINC22)vår 2020
Grundkurser
Kinesiska: Grundkurs, 30 hp (KINA22)höst 2019
Kinesiska: Grundkurs A, 15 hp (KINC03)vår 2020
Kinesiska: Grundkurs B, 15 hp (KINC04)höst 2019
Öst- och sydöstasienkunskap: Kinas historia, 15 hp (OSHA01)vår 2020
Fortsättningskurser
Kinesiska: Fortsättningskurs, 30 hp (KINA23)vår 2020
Kinesiska: Kandidatkurs, 30 hp (KINK11)höst 2019
Kinesiska: Fortsättningskurs - nätkurs, 30 hp (KNDA32)vår 2020
Avancerad nivå
Kinesisk sakprosa, 15 hp (KINM11)
Kinesisk modern skönlitteratur, 15 hp (KINM12)
Övrigt
Introduktion till Kinas samhällsliv, kultur och språk, 3 hp (EXTA10)höst 2019
Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, 15 hp (EXTA35)vår 2020
Introduktionskurs i kinesiska för civilingenjörer, del 2, 15 hp (EXTF60)höst 2019
Kinesiska för tekniker, 7,5 hp (GEMA65)vår 2020
Kinesiska: Kinesisk språkfärdighet 1, 15 hp (KINA10)
Kinesiska: Kinesisk språkfärdighet 1a, 7,5 hp (KINA11)
Kinesiska: Kinesisk språkfärdighet 1b, 7,5 hp (KINA12)
Kinesiska: Kinesisk språkfärdighet 2, 15 hp (KINA13)
Kinesiska: Studieresa till Kina 1, 15 hp (KINA14)
Kinesiska: Studieresa till Kina 1A, 7,5 hp (KINA15)
Kinesiska: Studieresa till Kina 1B, 7,5 hp (KINA16)
Kinesiska: Studieresa till Kina 2, 15 hp (KINA17)
Kinesiska: Utlandspraktik, 30 hp (KINB01)
Ämnesdidaktik för kinesiska, 5 hp (KIND01)höst 2019
Ämnesdidaktik för kinesiska II, 5 hp (KIND02)vår 2020
Ämnesdidaktik för kinesiska III, 5 hp (KIND03)höst 2019
Ämnesdidaktik för kinesiska, 5 hp (KIND11)vår 2020
Ämnesdidaktik för kinesiska II, 5 hp (KIND12)höst 2019
Ämnesdidaktik för kinesiska III, 5 hp (KIND13)vår 2020
Kinesiska: Översättning från kinesiska till svenska I, 7,5 hp (KINL01)höst 2019
Kinesiska: Översättning från kinesiska till svenska II, 7,5 hp (KINL02)höst 2019
'Röda listan': fördjupning i kanslispråklig kinesiska, 15 hp (KINM13)höst 2019
Kinesiska: "Ingen undersökning, ingen rätt att tala" - kinesisk offentlig informationshantering, 15 hp (KINM14)vår 2020

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: