Kurs

Kurs 5 högskolepoäng • KIND02

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: sjättedelsfart, dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-75205
Behörighet: Grundläggande samt Kinesiska: Grundkurs (KINC12) eller motsvarande kunskaper, samt Ämnesdidaktik för kinesiska I (KIND01)

Lärare: Meiyuan Zhang

Kinesiska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15