Kurs

Kurskod: KINM13
Engelsk titel: Intermediate-level Course in Chinese Officialese
Högskolepoäng: 15
Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i språk och språkvetenskap, Kinesiska

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2023.

Kurstillfälle: höstterminen 2023
Studiesätt: halvfart , dagtid
Kursperiod: 2023-08-28 – 2024-01-14
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-35350
Behörighet: kandidatnivå i kinesiska eller motsvarande kunskaper.

Introduktionsmöte: 2023-09-05 kl. 10.15 – 12.00 i SOL:L219

Lärare: Meiyuan Zhang

Beskrivning

Röda listan (d.v.s. det slags texter som kursen behandlar) syftar här på de kinesiska myndigheternas regelbundet återkommande rekommendationer och förtydliganden i språkfrågor vilka alltsedan 1949 varit avsedda att vägleda den som talar eller skriver i tjänsten. Rekommendationerna uppdateras löpande av språkexperter knutna till kommunistpartiets propagandadepartement i Beijing och delges berörda parter via interna kanaler. En  förutsättning för att kunna forcera den kanslispråkliga kinesiskans kod och kunna tolka en offentlig politisk diskurs mera allmänt har med åren blivit en god förtrogenhet med röda listan.

Kursens placering

Kursen är obligatorisk inom Masterprogrammet i språk och språkvetenskap, inriktning kinesiska, men kan även läsas som fristående kurs.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Kinesiska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15