Kurs

Kurskod: KINM13
Engelsk titel: Intermediate-level Course in Chinese Officialese
Högskolepoäng: 15
Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i språk och språkvetenskap, Kinesiska

Med anledning av regeringens meddelande den 29 maj, att en återgång till campusundervisning är möjlig fr.o.m. 15 juni, gäller följande angående undervisning på HT-fakulteterna under hösten:

  • På grund av pågående coronapandemi (covid-19) och de restriktioner som är utfärdade kommer undervisningen för höstens kurser att ha begränsat antal träffar på campus beroende på tillgången på lämpliga lokaler. Till stor del kommer undervisningen att bedrivas på distans. Detaljerad information om vad som gäller för din kurs meddelas nedan.
  • I det fall undervisningen ges på campus finns för varje undervisningslokal anvisade in- och utpassager i förhållande till trapphus, korridorer och entréer (in- och utgångar). Tag hänsyn och följ instruktionerna noga. Handsprit ska finnas tillgänglig i alla lärosalar och grupprum.

Försäkra dig om att vi kan nå dig – kontrollera att din e-postadress i Ladok är korrekt: www.student.lu.se

Var uppmärksam på annorlunda starttider på dina undervisningsmoment. Angivna tider i ditt kursschema gäller.

Kurstillfälle: höstterminen 2020
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2020-08-31 – 2021-01-17
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-E1761
Behörighet: kandidatnivå i kinesiska eller motsvarande kunskaper.

Introduktionsmöte: 2020-09-10 kl. 10.15 – 12.00 i SOL:L303a

Beskrivning

Röda listan (d.v.s. det slags texter som kursen behandlar) syftar här på de kinesiska myndigheternas regelbundet återkommande rekommendationer och förtydliganden i språkfrågor vilka alltsedan 1949 varit avsedda att vägleda den som talar eller skriver i tjänsten. Rekommendationerna uppdateras löpande av språkexperter knutna till kommunistpartiets propagandadepartement i Beijing och delges berörda parter via interna kanaler. En  förutsättning för att kunna forcera den kanslispråkliga kinesiskans kod och kunna tolka en offentlig politisk diskurs mera allmänt har med åren blivit en god förtrogenhet med röda listan.

Kursens placering

Kursen är obligatorisk inom Masterprogrammet i språk och språkvetenskap, inriktning kinesiska, men kan även läsas som fristående kurs.

Utbildningstillfällen – höstterminen 2020

First Admission Round / Internationell ansökningsomgång

Day Lund, part time, 50 %
In English
August 31, 2020 – January 17, 2021

Closed for applications

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för 'Röda listan': fördjupning i kanslispråklig kinesiska är 27 500 SEK.

Introduktionsmöte

Torsdagen den 10 september
kl. 10.15 – 12.00
SOL:L303a, obligatoriskt

Kinesiska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.