lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Studievägledning

Susan Hydén, Barnlitteratur, Filmvetenskap, Författarskolan, Litteraturvetenskap, Teaterns teori och praktik

046–222 84 65

Cecilia L Johansson, Engelska, Franska, Spanska

046–222 88 05

Peter Marthinsson, Allmän språkvetenskap, Fonetik, Japanska, Kinesiska, Kognitiv semiotik

Tjänstledig

Frida Mebius Önnerfors, Allmän språkvetenskap, Fonetik, Japanska, Kinesiska, Kognitiv semiotik, Svenska som främmande språk, Masterprogram i översättning

046–222 34 48

Rakel Nihlén, Arabiska, Grekiska (antik och bysantinsk), Grekiska (nygrekiska), Hebreiska, Italienska, Latin, Mellanösternstudier, Rumänska

046–222 97 47

Helena Nilsson, Masterprogram i film- och mediehistoria, Masterprogram i litteratur - kultur - medier

046–222 93 80

Therése Otto Koglin, Europastudier, Jiddisch, Ryska, Tyska, Öst- och centraleuropakunskap

046–222 77 66

Åsa Wikström, Danska, Isländska, Svenska, Svenska som andraspråk, Masterprogram i språk och språkvetenskap

046–222 86 99