Person

Ingemar Ottosson

Lärare

  • Japanska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post ingemar.ottossonostas.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är docent i historia vid Lunds universitet och undervisar om Japan med inriktning på landets utveckling i modern tid: den militära stormakten fram till 1945, det ekonomiska ”undret” och japansk populärkultur. En av mina böcker handlar om våra svenska kontakter med Japan under 1930-talets orosår, en annan om svensk neutralitet i Östasien under andra världskriget. Jag talar och läser japanska.

Till mitt intresseområde hör inte bara Japan utan också Kina. Jag är sedan många år regelbundet gästprofessor vid kinesiska universitet, bland annat Ningbo Universitet söder om Shanghai.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Ingemar Ottosson

Lärare

  • Japanska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post ingemar.ottossonostas.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10