Person

Ingemar Ottosson

Lärare

  • Japanska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post ingemar.ottossonostas.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag undervisar i japansk historia och intresserar mig särskilt för landets dramatiska moderna historia, till exempel "det första japanska undret" efter 1850, industrialiseringen och utvecklingen fram till andra världskriget. En av mina böcker handlar om våra svenska kontakter med Japan under 1930-talets orosår. För tillfället ägnar jag mig åt att studera ett ganska bortglömt källmaterial, nämligen västerländska tidningar som utkom i 1800-talets Östasien. Jag talar och läser japanska.

Till mitt intresseområde hör inte bara Japan utan också Kina. Jag är sedan många år regelbundet gästprofessor vid kinesiska universitet, bland annat Ningbo Universitet söder om Shanghai.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag undersöker valda tidningar ur den så kallade fördragshamnspressen, periodiska publikationer som utkom på engelska, franska, tyska eller portugisiska i de östasiatiska hamnstäder som öppnades för utrikeshandel från mitten av 1800-talet. Dessa tidningar utgjorde språkrör för de lokala kolonier av västerlänningar som slog sig ned på de kinesiska och japanska kusterna, oftast för att bedriva kommers. Exempel på titlar är "North-China Herald", "Le Courrier du Japon", "A Abelha da China", "The Nagasaki Shipping List and Advertiser" och "Deutsche Japan Post" osv. De utgör ett idag ganska bortglömt källmaterial och deras världsbild avspeglar en svunnen kolonial epok, när européer uppträdde som herrefolk i Östasien. I fokus för min undersökning står tidningarnas försök att etablera västerländsk moralisk överhöghet, och jag hävdar att deras diskurs om civilisation är en förelöpare till den sentida debatten om mänskliga rättigheter.

Ingemar Ottosson

Lärare

  • Japanska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post ingemar.ottossonostas.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20