Person

Universitetsadjunkt

  • Japanska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post sawako.muraoostas.luse

Telefon 046–222 45 07

Rum SOL:H417

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Undervisning

Universitetsadjunkt

  • Japanska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post sawako.muraoostas.luse

Telefon 046–222 45 07

Rum SOL:H417

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20