Person

Administrativ chef, inköpssamordnare

  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post pia.nivalasol.luse

Telefon 046–222 47 05

Rum SOL:H307b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Administrativt

  • Ledamot, Ledningsgruppen, Språk- och litteraturcentrum

Administrativ chef, inköpssamordnare

  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post pia.nivalasol.luse

Telefon 046–222 47 05

Rum SOL:H307b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20