lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Pia Nivala

Administrativ chef, inköpssamordnare
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post pia.nivalasol.luse

Telefon 046–222 47 05

Rum SOL:H307b

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20