lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Svenska som främmande språk

NybörjarkurserGes termin
Svenska som främmande språk: Nivå 5-8, 30 hp (SFSA30)höst 2018vår 2019
Study abroad: Svenska som främmande språk - nivå 1-4, 30 hp (SFSH11)höst 2018vår 2019
Study abroad: Svenska som främmande språk - nivå 1-8, 60 hp (SFSH20)höst 2018vår 2019

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: