Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • SVEH16

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2024-03-20 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-76725
Behörighet: Grundläggande behörighet (med undantag för Svenska), samt kunskaper motsvarande SVEH15 Svenska för studerande med utländsk bakgrund: nivå 5, 7,5 hp

Lärare: Kristoffer Lieng

Information om ingående delar

  1. Skriftlig färdighet, nivå 6 , 5,5 hp
  2. Muntlig färdighet, nivå 6 , 2 hp

Svenska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Svenska som främmande språk

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15