Kurs

Kurskod: SVEH16
Engelsk titel: Swedish as a Foreign Language: Level 6
Högskolepoäng: 7,5

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2024-03-20 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-76725
Behörighet: Grundläggande behörighet (med undantag för Svenska), samt kunskaper motsvarande SVEH15 Svenska för studerande med utländsk bakgrund: nivå 5, 7,5 hp

Introduktionsmöte: 2024-03-25 kl. 17.15 – 19.30

Lärare: Kristoffer Lieng

Beskrivning

Kursen syftar till att utöka studentens svenska ordförråd och förmåga att anpassa sin svenska till olika kommunikationssituationer samt att ge den studerande möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sig grammatiskt korrekt och varierat på svenska. Jämsides med färdighetsträningen behandlas särdragen i svenskans grammatiska och fonetiska system. Den skriftliga språkfärdigheten tränas genom varierande skrivuppgifter och lästa och avlyssnade texter utgör underlag bl.a. för referat och redogörelser. Ett aktivt ordförråd byggs upp genom textläsning av framför allt tidningsartiklar och modernare svensk litteratur. Aktuella samhälleliga frågor diskuteras och refereras. Uttalsträning sker där vikt läggs vid såväl fonemkvalitet som prosodi.

 

Behörighet

För att få tillträde till kursen måste du ha grundläggande behörighet för högskolestudier, men med undantag för svenska. Dessutom krävs kunskaper i svenska som ligger någonstans kring B1 på Europarådets nivåskala.

Nivåtest

Om du inte har läst underliggande kurser hos oss på Lunds universitet kommer du att kallas till ett nivåtest för att visa dina kunskaper i svenska.

Observera! Endast de studenter vi finner obehöriga kallas till testet.

Nivåtestet ges online via Zoom äger rum den 24 oktober kl. 17-20.

 

Undervisningsform

Kursen ges på distans med stöd av den nätbaserade lärplattformen Canvas. Kursen innehåller regelbundna lektioner på Zoom. Du behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling, webbkamera och headset under hela kursperioden.

Kursen examineras med en digitalt övervakad tentamen på distans. Under tentan måste du se till att du har en stabil internetuppkoppling, webbkamera, mikrofon och högtalare (headset får inte användas vid examination). Du måste också ha tillgång till ytterligare en enhet med kamera och tillgång till zoom-appen (helst en mobiltelefon) samt en app för inskanning av dokument. Läs mer om hur det fungerar på vår hemsida: https://www.sol.lu.se/utbildning/zoomtentamen/

 

Ingående delar

  • Skriftlig färdighet, nivå 6, 5,5 hp
  • Muntlig färdighet, nivå 6, 2 hp

Utbildningstillfällen – vårterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Kvällstid distans Lund, halvfart
20 mars 2024 – 2 juni 2024

Stängd för anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Svenska som främmande språk: Nivå 6 är 13 750 SEK.

Introduktionsmöte

Måndagen den 25 mars
kl. 17.15 – 19.30, obligatoriskt

Svenska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Svenska som främmande språk

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15