Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • SFSH30

Kursen Svenska som främmande språk är en högskoleförberedande kurs som efter en termins heltidsstudier och godkänt slutprov ger behörighet i svenska för högskolestudier. Kursen ger alltså samma behörighet som t.ex. godkänt TISUS-test ger och motsvarar Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 från gymnasieskolan eller Komvux.

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-01-19
Anmälningskod: LU-37000
Behörighet: Grundläggande behörighet med undantag för svenska, samt avklarad nivå 4 inom ramen för svenska som främmande språk vid Lunds universitet eller motsvarande kunskaper. Motsvarande kunskaper kan styrkas genom godkänt inträdesprov.

Lärare: Fredrik Persson, Marie Therrydotter

Information om ingående delar

 1. Skriftlig färdighet, nivå 5 , 5,5 hp
 2. Muntlig färdighet, nivå 5 , 2 hp
 3. Skriftlig färdighet, nivå 6 , 5,5 hp
 4. Muntlig färdighet, nivå 6 , 2 hp
 5. Skriftlig färdighet, nivå 7 , 5,5 hp
 6. Muntlig färdighet, nivå 7 , 2 hp
 7. Skriftlig färdighet, nivå 8 , 5,5 hp
 8. Muntlig färdighet, nivå 8 , 2 hp
 9. Skriftlig färdighet, nivå 5 , 5,5 hp
 10. Muntlig färdighet, nivå 5 , 2 hp
 11. Skriftlig färdighet, nivå 6 , 5,5 hp
 12. Muntlig färdighet, nivå 6 , 2 hp
 13. Skriftlig färdighet, nivå 7 , 5,5 hp
 14. Muntlig färdighet, nivå 7 , 2 hp
 15. Skriftlig färdighet, nivå 8 , 5,5 hp
 16. Muntlig färdighet, nivå 8 , 2 hp

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Vårterminen 2025

Anmälan öppnar 16 september

15
oktober 2024

Svenska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Svenska som främmande språk

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15