lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag disputerade i maj 2007 vid Göteborgs universitet med en avhandling i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning, som undersöker förhållandet mellan fiktionsteori och berättarteori. Mellan 2008 och 2013 har jag varit anställt som forskarassistent vid SOL med medel från Vetenskapsrådet. Sedan höstterminen 2013 arbetar jag som universitetslektor. Jag undervisar i litteratur och muntlig språkfärdighet på grund- och avancerad nivå, handleder kandidatuppsatser i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning och är SI-metodhandledare för ämnen engelska och tyska. Sedan höstterminen 2013 är jag även koordinator för masterprogrammet "Litteratur-kultur-media". Februari 2013 blev jag antagen som oavlönad docent i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning.

Forskning

Om forskningen

Forskningsområden:

Tyskspråkig nutidslitteratur
Diakron narratologi, framför allt opålitligt och metafiktionellt berättande
Fiktionsteori

Intermedialitet, i synnerhet roman-film

Vetenskapliga associationer:

Forschungsstelle Historische Epistemologie und Hermeneutik, Institut für deutsche Literatur, Humboldt-Universität zu Berlin

Medlem i föreningen „Tyskspåkig litteraturvetenskap i Sverige“

Medlem i ENN, European Narratology Network

Medlem i DFG-Nachwuchsnetzwerk "Fiktion", Freie Universität Berlin

Externt korresponderande medlem av "Zentrum für Erzählforschung", Universität Wuppertal

Advisory board, Centre for Genre Research, Köpenhamns universitet

Grundande ledamot La Société Internationale des Recherches sur la Fiction et la Fictionnalité (S.I.R.F.F.) / The international Society for Fiction and Fictionality Studies (I.S.F.F.S.)

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (4 st)
Artiklar (4 st)
Bokkapitel (15 st)
Förord (2 st)
Encyklopediartiklar (4 st)
Konferensbidrag (17 st)
Working papers (2 st)
Recensioner (8 st)
Tidningsartiklar (6 st)
Övrigt (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • FFU-ansvarig för Tyska
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 4, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Programkoordinator för det internationella masterprogrammet Litteratur - kultur - media

SI-metodhandledare för engelska och tyska

Redaktör (tillsammans med Britt-Marie Ek) för "Lunder Arbeitspapiere zur Germanistik" http://journals.lub.lu.se/index.php/lag