Person

Alexander Bareis

Docent, FFU-ansvarig

  • Tyska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post alexander.bareistyska.luse

Telefon 046–222 91 63

Rum SOL:L315a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag disputerade i maj 2007 vid Göteborgs universitet med en avhandling i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning, som undersöker förhållandet mellan fiktionsteori och berättarteori. Mellan 2008 och 2013 har jag varit anställt som forskarassistent vid SOL med medel från Vetenskapsrådet. Sedan höstterminen 2013 arbetar jag som universitetslektor. Jag undervisar i litteratur och muntlig språkfärdighet på grund- och avancerad nivå, handleder kandidatuppsatser i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning och är SI-metodhandledare för ämnen engelska och tyska. Sedan höstterminen 2013 är jag även koordinator för masterprogrammet "Litteratur-kultur-media". Februari 2013 blev jag antagen som oavlönad docent i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Forskningsområden:

Tyskspråkig nutidslitteratur
Diakron narratologi, framför allt opålitligt och metafiktionellt berättande
Fiktionsteori

Intermedialitet, i synnerhet roman-film

Vetenskapliga associationer:

Forschungsstelle Historische Epistemologie und Hermeneutik, Institut für deutsche Literatur, Humboldt-Universität zu Berlin

Ordförande i föreningen „Tyskspåkig litteraturvetenskap i Sverige“

Medlem i ENN, European Narratology Network

Medlem i DFG-Nachwuchsnetzwerk "Fiktion", Freie Universität Berlin

Externt korresponderande medlem av "Zentrum für Erzählforschung", Universität Wuppertal

Advisory board, Centre for Genre Research, Köpenhamns universitet

Stiftande ledamot La Société Internationale des Recherches sur la Fiction et la Fictionnalité (S.I.R.F.F.) / The international Society for Fiction and Fictionality Studies (I.S.F.F.S.)

Böcker (2 st)

Redaktörskap (4 st)

Artiklar (4 st)

Bokkapitel (16 st)

Förord (2 st)

Encyklopediartiklar (4 st)

Konferensbidrag (17 st)

Working papers (2 st)

Recensioner (8 st)

Tidningsartiklar (6 st)