Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • SVEG61

Språkpsykologiska metoder och begrepp och kognitiva processerna bakom språkproduktion och språkförståelse


Programtillhörighet: Ingår i Språkkonsultprogrammet

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-03-19
Anmälningskod: LU-76719
Behörighet: Grundläggande samt för programantagna studenter godkänt resultat på samtliga ingående kurser på termin ett, två, tre och fyra. För tillträde till kursen som fristående kurs krävs totalt 90 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng i ett språkämne eller lingvistik. Antagna till Språkkonsultprogrammet har företräde till kursen.

Lärare: Kajsa Gullberg

Svenska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15