Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • SVEG25

Kurstillfälle: vårterminen 2025
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2025-01-20 – 2025-03-21
Anmälningskod: LU-76715
Behörighet: För tillträde till kursen krävs att den studerande har godkänt resultat på kursen Skriva, övertyga, mottagaranpassa 7,5 hp, Svensk grammatik 7,5 hp och Textkunskap och textanalys 7,5 hp inom ramen för Språkkonsultprogrammets termin 1, SVEA41, SVEA43, eller motsvarande.
 

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Vårterminen 2025

Anmälan öppnar 16 september

15
oktober 2024

Svenska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15