lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Tyska

NybörjarkurserGes termin
Tyska: Nybörjarkurs, 30 hp (TYSB11)vår 2020höst 2020
Tyska: Nybörjarkurs 1, 15 hp (TYSB01)vår 2020
Tyska: Nybörjarkurs 2, 15 hp (TYSB02)vår 2020höst 2020
Grundkurser
Tyska: Grundkurs, 30 hp (TYSA01)vår 2020höst 2020
Tyska: Tysk språkfärdighet, 15 hp (TYSA02)vår 2020
Fortsättningskurser
Tyska: Fortsättningskurs, 30 hp (TYSA21)vår 2020höst 2020
Tyska: Översättning, 4,5 hp (TYSD03)vår 2020höst 2020
Tyska: Textstudium med litteratur- och kulturhistoria, 7,5 hp (TYSD04)vår 2020höst 2020
Tyska: Grammatik, 4,5 hp (TYSD05)vår 2020höst 2020
Tyska: Muntlig språkfärdighet med textstudium och realia, 7,5 hp (TYSD06)vår 2020höst 2020
Tyska: Fördjupningskurs, 30 hp (TYSA32)vår 2020höst 2020
Tyska: Äldre tyskspråkig litteratur - läskurs, 7,5 hp (TYSD02)vår 2020höst 2020
Tyska: Kandidatkurs, 30 hp (TYSK02)vår 2020höst 2020
Tyska: Skriftlig språkfärdighet - översättning, 7,5 hp (TYSD01)vår 2020höst 2020
Avancerad nivå
Litteratur-kultur-medier: Den tyskspråkiga litteraturen efter murens fall, 15 hp (LIVR81)höst 2020
Litteratur-kultur-medier: Tysk efterkrigslitteratur, 15 hp (LIVR82)vår 2020
Övrigt
Tyska för tekniker, 7,5 hp (GEMA25)höst 2020

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: