lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Tyska

NybörjarkurserGes termin
Tyska: Nybörjarkurs, 30 hp (TYSB11)höst 2019vår 2020
Tyska: Nybörjarkurs 1, 15 hp (TYSB01)vår 2020
Tyska: Nybörjarkurs 2, 15 hp (TYSB02)höst 2019vår 2020
Grundkurser
Tyska: Grundkurs, 30 hp (TYSA01)höst 2019vår 2020
Tyska: Tysk språkfärdighet, 15 hp (TYSA02)vår 2020
Fortsättningskurser
Tyska: Fortsättningskurs, 30 hp (TYSA21)höst 2019vår 2020
Tyska: Översättning, 4,5 hp (TYSD03)höst 2019vår 2020
Tyska: Textstudium med litteratur- och kulturhistoria, 7,5 hp (TYSD04)höst 2019vår 2020
Tyska: Grammatik, 4,5 hp (TYSD05)höst 2019vår 2020
Tyska: Muntlig språkfärdighet med textstudium och realia, 7,5 hp (TYSD06)höst 2019vår 2020
Tyska: Fördjupningskurs, 30 hp (TYSA32)höst 2019vår 2020
Tyska: Äldre tyskspråkig litteratur - läskurs, 7,5 hp (TYSD02)höst 2019vår 2020
Tyska: Kandidatkurs, 30 hp (TYSK02)höst 2019vår 2020
Tyska: Skriftlig språkfärdighet - översättning, 7,5 hp (TYSD01)höst 2019vår 2020
Avancerad nivå
Litteratur-kultur-medier: Den tyskspråkiga litteraturen efter murens fall, 15 hp (LIVR81)höst 2019
Litteratur-kultur-medier: Tysk efterkrigslitteratur, 15 hp (LIVR82)vår 2020
Övrigt
Tyska för tekniker, 7,5 hp (GEMA25)höst 2019

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: