lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Tyska

NybörjarkurserGes termin
Tyska: Nybörjarkurs, 30 hp (TYSB11)vår 2019höst 2019
Tyska: Nybörjarkurs 1, 15 hp (TYSB01)vår 2019
Tyska: Nybörjarkurs 2, 15 hp (TYSB02)vår 2019höst 2019
Grundkurser
Tyska: Grundkurs, 30 hp (TYSA01)vår 2019höst 2019
Tyska: Tysk språkfärdighet, 15 hp (TYSA02)vår 2019
Fortsättningskurser
Tyska: Fortsättningskurs, 30 hp (TYSA21)vår 2019höst 2019
Tyska: Översättning, 4,5 hp (TYSD03)vår 2019höst 2019
Tyska: Textstudium med litteratur- och kulturhistoria, 7,5 hp (TYSD04)vår 2019höst 2019
Tyska: Grammatik, 4,5 hp (TYSD05)vår 2019höst 2019
Tyska: Muntlig språkfärdighet med textstudium och realia, 7,5 hp (TYSD06)vår 2019höst 2019
Tyska: Skriftlig språkfärdighet - översättning, 7,5 hp (TYSD01)vår 2019höst 2019
Tyska: Äldre tyskspråkig litteratur - läskurs, 7,5 hp (TYSD02)vår 2019höst 2019
Tyska: Fördjupningskurs, 30 hp (TYSA32)vår 2019höst 2019
Tyska: Kandidatkurs, 30 hp (TYSK02)vår 2019höst 2019
Avancerad nivå
Litteratur-kultur-medier: Den tyskspråkiga litteraturen efter murens fall, 15 hp (LIVR81)höst 2019
Litteratur-kultur-medier: Tysk efterkrigslitteratur, 15 hp (LIVR82)vår 2019
Övrigt
Tyska för tekniker, 7,5 hp (GEMA25)höst 2019

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: