Kurs

Kurskod: TYSA04
Engelsk titel: German for Specific Fields
Högskolepoäng: 15

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-01-19
Anmälningskod: LU-31801
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska 6 och Tyska 3

Beskrivning

I kursen ingår studium av tysk grammatik samt läsning av allmänna och fackspråkliga tyska texter. Grammatiken omfattar central formlära samt vissa syntaktiska fenomen med speciell relevans för tyskt fackspråk. Genom textläsning utökas de studerandes förmåga att förstå tyska texter, varvid under kursens senare del speciell vikt läggs vid fackspråkliga texter.

Ingående delar

  • Grammatik med textstudium, 7,5 hp
  • Fackspråklig text, 7,5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

distans Lund, halvfart
2 september 2024 – 19 januari 2025

Sista anmälningsdag den 15 april 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Tyska med fackspråklig inriktning är 28 750 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

15

april 2024

Tyska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15