Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • SVEA20

Fördjupa dina akademiska kunskaper i svenska språket.

Kurstillfälle: vårterminen 2023
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2023-01-16 – 2023-06-04
Anmälningskod: LU-76711
Behörighet: Grundläggande samt Svenska, språklig inriktning, grundkurs (SVEA11) eller motsvarande kunskaper.

Lärare: Lars-Olof Delsing, Gunlög Josefsson, Alexander Katourgi, Kikki Nillasdotter, David Petersson

Information om ingående delar

  1. Fonetik och fonologi , 1,5 hp
  2. Svensk språkhistoria , 6 hp
  3. Att skriva sakprosa , 3 hp
  4. Textkunskap och textanalys, fördjupning , 6 hp
  5. Svensk grammatik, fördjupning , 6 hp
  6. Seminarier och uppsats , 7,5 hp

Svenska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15