Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • SPVM11

This course is an elective component of the Master of Arts programme in Language and Linguistics.


Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i språk och språkvetenskap

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2024-11-01 – 2025-01-19
Kursspråk: engelska

Lärare: Anna Flyman Mattsson, Jonas Granfeldt, Henrik Gyllstad

Information om ingående delar

  1. Grundläggande aspekter i språkinlärningsforskning , 3,5 hp
  2. Individuell fördjupningsuppgift , 4 hp
Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15