Kurs

Kurskod: SPAA20
Engelsk titel: Spanish: Level 2
Högskolepoäng: 30

OBS! Informationen nedan är från vårterminen 2023. Kursen ges även innevarande termin. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2023
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2023-01-16 – 2023-06-04
Kursspråk: spanska
Anmälningskod: LU-76502
Behörighet: För tillträde till kursen krävs 22,5 hp avklarade (av 30 hp) från SPAA10, Spanska: Grundkurs, där delkurs 4, Spansk grammatik (7,5 hp), är obligatorisk, eller motsvarande kunskaper.

Introduktionsmöte: 2023-01-17 kl. 10.15 – 12.00 i SOL:L604

Lärare: Christian Claesson, Carlos Henderson, Ingela Johansson, Antonio Vázquez

Beskrivning

Fortsättningskursen i spanska bygger vidare på Spanska: Grundkurs. Den består av fem delkurser som ger fördjupade kunskaper om språk, litteratur, film och samhälle i Spanien och Spanskamerika. På kursen ges goda möjligheter till muntlig träning eftersom undervisningen i stor utsträckning bygger på samtal om de teman som studeras. Vår undervisning äger helt och hållet rum på campus. För att din språkförmåga ska få så bra förutsättningar som möjligt att utvecklas har vi ett närvarokrav på 80 % på varje delkurs.

I den första delkursen läser vi ett antal litterära verk av författare ur den latinamerikanska litterära boomen, som ägde rum under andra halvan av 1900-talet. Texter av Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez och Mario Vargas Llosa sätts in i en historisk och samhällelig kontext. I delkursen står samtalet om både innehåll och form i de litterära verken i centrum.

I delkurs 2, Spansk språkvetenskap, går vi igenom fyra av de stora områdena inom språkvetenskapliga studier, nämligen fonetik och fonologi, morfologi, syntax samt semantik och pragmatik. Tonvikten ligger på den förstnämnda modulen där vi går igenom de breda uttalsvarieteterna inom spanska. Vi fördjupar oss i varje område för att nå en bättre förståelse av språkets uppbyggnad.

På delkurs 3 studeras spansk spelfilm från år 2000 fram till idag. Filmerna är allt från skräckfilm och komedi till socialrealism och melodrama och berör teman som genus och sexualitet, inbördeskriget, arbetslöshet, våld i nära relationer, stereotyper och det traditionella Spanien. Vi tittar också på filmens specifika uttrycksmedel.

I delkurs 4, Spansk grammatik, skiftas perspektivet något från spanska som främmande språk över till spanska som vetenskaplig disciplin. Förutom för spanska ständigt viktiga temata såsom kontraster av olika modus och verbtempus granskar vi finkorniga grammatiska fenomen som är nödvändiga för en högre behärskning av språket.

Delkurs 5 ger dig dels generella kunskaper om hur du skriver en akademisk text, exempelvis med avseende på hur man använder och refererar till andra källor och hur man disponerar ett stoff, dels mer specifika kunskaper om att skriva akademiskt på spanska. Denna delkurs löper parallellt med de övriga längs hela terminen. 

 

Ingående delar

  • Latinamerikansk litteratur, 6 hp
  • Spansk språkvetenskap, 6 hp
  • Spanskspråkig film, 6 hp
  • Spansk grammatik med övningar, 6 hp
  • Akademiskt skrivande, 6 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
På spanska
2 september 2024 – 19 januari 2025

Sista anmälningsdag den 15 april 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Spanska: Fortsättningskurs är 57 500 SEK.

Spanska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15