Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • SPAA20

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-01-19
Kursspråk: spanska
Anmälningskod: LU-36501
Behörighet: För tillträde till kursen krävs 22,5 hp avklarade (av 30 hp) från SPAA10, Spanska: Grundkurs, där delkurs 4, Spansk grammatik (7,5 hp), är obligatorisk, eller motsvarande kunskaper.

Lärare: Carlos Henderson, Ingela Johansson, Antonio Vázquez

Information om ingående delar

  1. Latinamerikansk litteratur , 6 hp
  2. Spansk språkvetenskap , 6 hp
  3. Spanskspråkig film , 6 hp
  4. Spansk grammatik med övningar , 6 hp
  5. Akademiskt skrivande , 6 hp

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

Sen anmälan

Öppen för sen anmälan

Spanska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15