Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • LIVA19

Sjukdom, sårbarhet, lidande och död – alla är de är existentiella erfarenheter vi kan få en fördjupad förståelse av genom litterära skildringar.

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2024-02-19 – 2024-04-28
Anmälningskod: LU-72305
Behörighet: Grundläggande behörighet

Lärare: Katarina Bernhardsson, Daniel Helsing

Litteraturvetenskap

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15