Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • FRAK11

I kandidatkursen läggs stor vikt vid den muntliga och skriftliga språkfärdigheten samt vid textläsning och textförståelse.

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Kursspråk: franska
Behörighet: Grundläggande samt Franska: Fortsättningskurs (FRAA02, FRAA12) eller motsvarande kunskaper

Studiesätt: heltid, distanskurs
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-74312

Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2024-01-15 – 2025-01-19
Anmälningskod: LU-74311

Lärare: Mari Bacquin, Thierry Gilles, Carla Killander Cariboni, Katarina Wickström, Malin Ågren

Information om ingående delar

  1. Vetenskapligt skrivande och metod , 7 hp
  2. Vetenskaplig retorik , 4 hp
  3. Fransk litteratur , 4 hp
  4. Examensarbete , 15 hp

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Vårterminen 2025

Anmälan öppnar 16 september

15
oktober 2024

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

Sen anmälan

Öppen för sen anmälan

Franska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15