Kurs

Kurs 15 högskolepoäng • ENGH15

Detta är första delen av kandidatkursen i engelska, alltså den kurs du måste avsluta om du vill kunna ta ut en kandidatexamen med engelska som huvudämne. En kandidatexamen är nödvändig om du vill gå vidare till avancerad nivå och ta en masterexamen.

Kurstillfälle: vårterminen 2023
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2023-01-16 – 2023-06-04
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-74013
Behörighet: Grundläggande samt ENGA22 Engelska: Fortsättningskurs, 30 hp, eller motsvarande (t ex kurserna ENGH11, ENGH12, ENGH13 och ENGH14). 

Lärare: Barbara Barrow, Monika Class, Joyce Kling, Annika Lindskog, Lene Nordrum, Vasiliki Simaki

Information om ingående delar

  1. Engelsk litteraturvetenskap: Teori och metod , 7,5 hp
  2. Engelsk språkvetenskap: Teori och metod , 7,5 hp
  3. Valbar kurs , 7,5 hp

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

Sen anmälan

Öppnar 15 juli

Engelska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15