Kurs

Kurskod: ENGH05
Engelsk titel: English: Level 3 - B. A. Course (61-75)
Högskolepoäng: 15

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2020.

Dekanen beslutar att

  • HT-fakulteterna tillfälligt ska övergå till undervisning och examination på distans med stöd av exempelvis lärplattformen Canvas eller verktyget Zoom. Undantag kan göras med hänsyn till t ex gruppstorlekar. Övergången ska ske med start den 18 mars 2020 och ska gälla till dess att rekommendationerna med anledning av coronaepidemin ändras.

Försäkra dig om att vi kan nå dig – kontrollera att din e-postadress i Ladok är korrekt: www.student.lu.se

Kurstillfälle: vårterminen 2020
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2020-01-20 – 2020-06-07
Anmälningskod: LU-74082
Behörighet: Grundläggande samt Engelska: Forsättningskurs (ENGA21) eller motsvarande kunskaper (inhämtade exempelvis via ENGH01, ENGH02, ENGH03 och ENGH04).

Introduktionsmöte: 2020-01-21 kl. 13.00 – 15.00 i SOL:H239a

Lärare: Birgitta Berglund, Cian Duffy, Sara Farshchi, Henrik Gyllstad, Mats Johansson, Vasiliki Simaki

Beskrivning

Detta är första delen av kandidatkursen i engelska, alltså den kurs du måste avsluta om du vill kunna ta ut en kandidatexamen med engelska som huvudämne. En kandidatexamen är nödvändig om du vill gå vidare till avancerad nivå och ta en masterexamen.

I Lund kan du läsa kandidatkursen i engelska med antingen språkvetenskaplig eller litteraturvetenskaplig inriktning. Detta val behöver du dock inte göra förrän kursen redan har börjat, men det kan vara bra att börja tänka i dessa banor redan innan kursen har börjat.

Denna kurs (ENGH05) innehåller ingen kandidatuppsats, utan kandidatuppsatsen skrivs först när du läser ENGK06.

Eftersom undervisningen och kurslitteraturen är på engelska är det möjligt för utbytesstudenter att läsa samtliga delkurser, under förutsättning att de relevanta förkunskaperna finns. Tillträde till Översättning och Ordkunskap ges dock bara i undantagsfall.

Du som har läst 60hp engelska (grundkurs och fortsättningskurs) vid ett annat lärosäte måste vara helt klar med dessa för att vara behörig till ENGH05. Om du saknar några poäng eller väntar på resultat från någon delkurs, uppmanar vi dig att ansöka om dispens. Instruktioner kring detta finns på vår hemsida http://www.sol.lu.se/engelska/for-studenter/dispens/

Kursens innehåll (Engelska 61-75, ENGH05)

Kursen är betydligt mer akademisk och vetenskaplig än de föregående kurserna i engelska (ENGA01 och ENGA21 och deras motsvarigheter på halvfart, ENGH01-ENGH04). Valet mellan de två inriktningarna språkvetenskaplig och litteraturvetenskaplig avgör om du läser delkursen Engelsk litteraturvetenskap (6hp) eller Engelsk språkvetenskap (6hp). Normalt sammanfaller valet av inriktning också med valet av Valbar kurs (5hp). Fortsättningskursen och kandidatkursen läser de valbara kurserna tillsammans.

Utöver de delkurser som redan har nämnts, ingår i ENGH05 delkursen Språkfärdighet (4hp), som innefattar momenten Översättning (2hp) och Ordkunskap (2hp). Dessa moment avslutas med skriftliga prov av samma typ som på fortsättningskursen, alltså ett översättningsprov från svenska till engelska och ett flervalsprov baserat på frekvensordlistor. 

Efter kursen (Engelska 61-75, ENGH05)

Efter att du har klarat den här kursen, blir du behörig att läsa ENGK06, alltså den halvfartskurs där du skriver din kandidatuppsats i engelska.

Naturligtvis kan du även använda dina formella meriter i engelska till att konkurrera på arbetsmarknaden om diverse arbeten där goda kunskaper i engelska är avgörande. 

Delkurser

  1. Engelsk litteraturvetenskap, 6 hp
  2. Engelsk språkvetenskap, 6 hp
  3. Språkfärdighet - översättning, 2 hp
  4. Språkfärdighet - ordkunskap, 2 hp
  5. Valbar kurs, 5 hp

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Engelska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.