Forskning

Europastudier samt Öst- och Centraleuropastudier

Avdelningens forskning är inriktad på både internationella och inhemska forskningsarenor. Internationella insatser av våra forskare omfattar publicering i internationellt utgivna antologier och tidskrifter, flera engelskspråkiga monografier, flitigt internationellt konferensdeltagande samt deltagande i flera internationella forskningsprojekt. På den inhemska arenan läggs fokus inte bara på publicering av vetenskapliga resultat utan också på popularisering av forskningsdebatten inom europarelaterad forskning – bland annat genom internetbaserade media. Vetenskapliga resultat har också regelbundet kommunicerats till studenter som läser humanistiskt orienterade kandidat- och mastersprogram i Europastudier. En prioriterad dimension av våra forskningsrelaterade aktiviteter är uppbyggande av tvärvetenskapliga internationella nätverk.

Ett av de våra viktigaste forskningsområden är minnesstudier och studier av historiebruk. Minnen och historiebruk har blivit ett banbrytande forskningsområde som förknippas med accelererande processer av europeisk integration, skapande av gemensamma identitetsmodeller samt försök att definiera gemensamma utgångspunkter i tolkning av Europas turbulenta historia. Minnesstudiernas expansiva tillväxt kom i kölvatten av de historiska händelserna 1989 och i samband med det kalla krigets slut. Detta gav upphov till en kritisk granskning av de gamla historiska berättelserna och en formulering av nya narrativer som nu kunde inkludera ämnen som tidigare undvikits eller tystats ned. I många fall ledde etableringen av de nya befriade minnen och historiska berättelserna till konflikter mellan stater och/eller bland olika gruppen inom samma nation, exempelvis som i fallet med förflyttandet av det sovjetiska krigsmonumentet i Tallinn ("Bronssoldaten").

Trots att minnesstudier är idag ett väletablerat och välutforskat fält, finns det fortfarande ett