lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Fil dr i slavistik, professor i Öst- och Centraleuropastudier, sedan 2005 föreståndare för Centrum för Europaforskning (se www.cfe.lu.se) och Lunds Universitets talesman för den internationella forskarskolan ”Baltic Borderlands”. Min forskning har en tvärvetenskaplig karaktär och handlar om Öst- och Centraleuropas historia, politik och kultur. Jag intresserar mig särskilt för frågor gällande kollektivt minne, stereotyper, myter och symboler. De länder jag främst fokuserar på är Polen, Vitryssland och Ukraina. Jag har också skrivit om Östeuropas integration i de europeiska strukturerna efter 1989 samt har ett visst forskningsintresse för de polsk-svenska kontakternas historia. Under den senaste tiden har jag fokuserat på frågor rörande minneskonflikter i Europa och leder för närvarande ett ett stort nätverksprojekt " In Search of Transcultural memory in Europe" som finansieras av EU/COST och inkluderar forskare från över 40 universitet i 25 länder i Europa.

Forskning

Publikationer

Böcker (4 st)
Redaktörskap (25 st)
Artiklar (15 st)
Bokkapitel (29 st)
Konferensbidrag (3 st)
Working papers (1 st)
Recensioner (10 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)
Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Prodekan för Humanistiska och teologiska fakulteterna
  • Ordförande, Forskningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna
  • Ledamot, Fakultetsstyrelsen, Humanistiska och teologiska fakulteterna
  • Ledamot, Fakultetsstyrelsens arbetsutskott, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Övriga uppdrag och meriter

- Lunds universitets talesman i den flervetenskapliga, internationella forskarskolan (Greifswald - Lund – Tartu) på temat ”Baltic Borderlands: Shifting Boundaries of Mind and Culture” . Forskarskolan finansieras till största delen av Tyska Forskningsrådet.

- Ledamot i Östersjöstiftelsens styrelse och medlem i Östersjöstiftelsens forskningsdelegation

- Ledamot i styrgruppen för Norska Forskningsrådets programsatsning ”Europe in transition”

- Sekreterare i styrelsen för ”Polsk-Skandinavisk Forskningsinstitut” i Köpenhamn, en nätveksorganisation för forskare i Polen och Norden som forskar om polsk-skandinaviska förbindelser

- Ledare för ett forskarnätverk för Östeuropastudier vid Lunds universitet

- Redaktör för skriftserien "Slavica Lundensia" samt "CFE Conference Papers Series" och "CFE Working Papers"

- Medlem i Kungliga Vetenskapsamfundet i Lund (i styrelsen 2005-2007)

- Medlem i redaktionskommitteen för tidskriften "Baltic Worlds"

Barbara Törnquist-Plewa

Professor
Europastudier
Språk- och litteraturcentrum

Prodekan
Humanistiska och teologiska fakulteterna

Kontaktinformation

E-post barbara.tornquist-plewaslav.luse

Telefon 046–222 83 79

Rum SOL:A323

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (professor)
Box 192, 221 00 Lund (prodekan)

Internpost hämtställe 20