Person

Tomas Sniegon

Universitetslektor, FFU-ansvarig

 • Europastudier
 • Öst- och centraleuropakunskap
 • Språk- och litteraturcentrum

Docent

 • Europastudier
 • Språk- och litteraturcentrum

Skyddsombud

 • Sektion 5
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post tomas.sniegoneu.luse

Telefon 046–222 33 93

Rum SOL:A326

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

I am a historian and Senior Lecturer in European Studies. My research focuses on memory of traumatic events of the 20th Century in Central and East European historical cultures and on development of Communism in Europe during the Cold War. I work on a project with the title “Making Sense of the ”Good” Soviet Communist Dictatorship Through Stalin´s Terror, Khrushchev´s Reforms and Brezhnev´s Period of Stagnation. A historical narrative by the former KGB chairman Vladimir Semichastny.” It has been supported by The Swedish Foundation for Humanities and Social Sciences. I am also grateful to the Hoover Institution Archives at Stanford University for their support.The project is based on my interviews with Vladimir Semichastny (1924-2001), whom I met in Moscow on numerous occasions between the years 1993 and 1999. The book is under contract with Yale University Press and will appear in the Yale-Hoover series on Authoritarian Regimes.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Att ge sovjetkommunismen förnuft och mening.
Projektet ska visa hur en man som en gång i tiden fanns på den kommunistiska maktpyramidens absoluta topp, Vladimir Semitjastnyj, som under åren 1961-1967 arbetade som högste chef för den ökända sovjetiska säkerhetstjänsten KGB, hanterade sina minnen när han före sin död försökte skapa mening med sitt liv och sin politiska karriär. Huvudfrågorna handlar om Semitjastnyjs egen tolkning av de sovjetiska epoker som mest påverkade hans liv – Stalins terror, Chrusjtjovs reformer och Brezjnevs stagnation - och hans ideologiska, politiska och moraliska värderingar samt om hans syn på sovjetkommunismens och det kalla krigets plats i den ryska/sovjetiska historiska utvecklingen.

Extermination Camps as Holocaust Museums: Do We Learn to Respect, to Come Together, Or to Hate Each Other?
Detta komparativa projekt analyserar sex minnesplatser som alla tjänade som nazistiska förintelseläger under andra världskriget och som alla ligger i dagens Polen. Under sin utveckling som både minnesplatser och museer över förintelsen efter 1945 har dessa minnesplatser påverkats av framför allt tre viktiga historiekulturer – den polska, den judiska och den tyska. Konkreta tecken på denna påverkan varierade dock från plats till plats och just dessa skillnader skapar en rad viktiga historiekulturella frågor, inte minst om skillnaden i vikten mellan ”våra” och ”deras” döda och om eventuella möjligheter att ”försonas i minnet”.

Böcker (4 st)

Artiklar (3 st)

Bokkapitel (12 st)

Recensioner (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Övrigt (1 st)

Administrativt

 • FFU-ansvarig för Europastudier samt Öst- och centraleuropakunskap
 • Ledamot, Sektionsstyrelse 5, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Tomas Sniegon

Universitetslektor, FFU-ansvarig

 • Europastudier
 • Öst- och centraleuropakunskap
 • Språk- och litteraturcentrum

Docent

 • Europastudier
 • Språk- och litteraturcentrum

Skyddsombud

 • Sektion 5
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post tomas.sniegoneu.luse

Telefon 046–222 33 93

Rum SOL:A326

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20