lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktorand i Öst- och Centraleuropastudier och lärare i humanistiska Europastudier.

Minnen och levnadsberättelser befinner sig i centrum för min forskning, särskilt hanteringen av minnena från kommunisttiden i Polen efter 1989. Jag har även ett levande intresse för den politiska utvecklingen i Centraleuropa före och efter 1989, samt för sociala rörelser, främst feministiska och urbana rörelser, i den europeiska samtiden.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Agnes Malmgren

Universitetslektor
Europastudier
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post agnes.malmgreneu.luse

Telefon 046–222 88 20

Rum SOL:A417

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20