lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Lärare i Öst- och Centraleuropakunskap och Europastudier, administratör. Doktorand i Öst- och Centraleuropastudier. Avhandlingsprojekt: Between Czernowitz and Chernivtsi. Remembering pre-WWII cultural diversity in a Post-Soviet Western Ukrainian city.

Forskningsintressen: minnespolitik, kulturarvspolitik, identitet, nationalismforskning.

Forskning

Publikationer

Redaktörskap (5 st)
Artiklar (7 st)
Bokkapitel (7 st)
Konferensbidrag (4 st)
Rapporter (3 st)
Recensioner (4 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (7 st)
Tidningsartiklar (3 st)
Övrigt (6 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Utbildningsadministratör för Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Niklas Bernsand

Lärare
Europastudier
Språk- och litteraturcentrum

Administratör
Engelska
Språk- och litteraturcentrum

Utbildningsadministratör
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post niklas.bernsandsol.luse

Telefon 046–222 88 19

Rum SOL:A334

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länk