lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Öst- och centraleuropakunskap

GrundkurserGes termin
Nationalism and Communism in Central Europe (Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary), 7,5 hp (ÖCKB06)vår 2020
Öst- och centraleuropakunskap: Centraleuropa efter järnridåns fall (Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern), 7,5 hp (ÖCKB07)vår 2020
Öst- och centraleuropakunskap: Balkan - kulturhistoria, politik och samhälle, 15 hp (ÖCKB12)
Fortsättningskurser
Öst- och centraleuropakunskap: Kandidatkurs, 30 hp (ÖCKK01)
Övrigt
Communism in East and Central Europe: Present, Past, and Future Perspectives, 7,5 hp (SASH62)höst 2019
Politik, kultur och identitet i Ryssland, Ukraina och andra postsovjetiska stater, 15 hp (ÖCKB14)vår 2020

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: