lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Ämneslärarutbildning

Ämneslärarutbildning i Lund

Från och med hösten 2017 bedriver vi lärarutbildning i större omfattning än tidigare här vid Språk- och litteraturcentrum i Lund.

Ämneslärarutbildningen har funnits på Campus Helsingborg sedan 2011 och utbildningen i vissa ämnen har även tidigare genomförts i Lund, men nu flyttar alltså hela ämneslärarutbildningen till Lund. Notera dock att de studenter som började ämneslärarutbildningen hösten 2015 eller tidigare kommer att avsluta sina utbildningar i Helsingborg.

Vi på Språk- och litteraturcentrum välkomnar ämneslärarstudenterna och ämneslärarkurserna till Lund och vi hoppas att alla språklärare vid Lunds universitet, både nuvarande och blivande, kommer att vinna på att vi alla nu kommer att vara samlade på Språk- och litteraturcentrum.

Följande ämnen vid Språk- och Litteraturcentrum kan för närvarande fungera som ingångsämnen inom ämneslärarutbildningen: Engelska, Svenska, Svenska som andraspråk.

Dessa tre ämnen har ämneskoordinatorer, enligt följande:

Engelska: Fabian Beijer och Francis Hult

Svenska: Anders Marklund

Svenska som andraspråk: Frida Splendido

Följande ämnen vid Språk- och litteraturcentrum kan för närvarande fungera som andraämnen inom ämneslärarutbildningen: Engelska, Franska, Italienska, Kinesiska, Spanska, Svenska, Svenska som andraspråk, Tyska.

Studierektorerna för dessa moderna språk fungerar också som ämneskoordinatorer för dessa ämnen inom ämneslärarutbildningen. Du hittar alla studierektorer på Språk- och litteraturcentrum via denna länk.

Läs gärna mer om de olika inriktningarna via följande länk:

Ämneslärarutbildningens ämnen

Du som vill diskutera ämneslärarutbildningen med någon på SOL-centrum får gärna kontakta Fabian Beijer.

Svenska inom ämneslärarutbildningen

Skolämnet svenska inom ämneslärarutbildningen är uppdelat på tre olika ämnen här på SOL, nämligen svenska, litteraturvetenskap och filmvetenskap.

KPU: Kompletterande pedagogisk utbildning

Lunds universitet erbjuder också KPU (Kompletterande Pedagogisk Utbildning) för den som redan har läst relevanta ämneskurser. Om du har allmänna frågor om ämneslärarutbildningen, inklusive KPU, kontakta gärna studievägledaren för ämneslärarutbildningen.