Person

Peter Sivam

Universitetsadjunkt

 • Kinesiska
 • Språk- och litteraturcentrum

Studierektor

 • Japanska
 • Kinesiska
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post peter.sivamostas.luse

Telefon 046–222 08 50

Rum SOL:A414

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Forskning

Böcker (1 st)

Artiklar (3 st)

Bokkapitel (7 st)

Konferensbidrag (4 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Administrativt

 • Studierektor för Japanska och Kinesiska
 • Ledamot, Sektionsstyrelse 5, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Peter Sivam

Universitetsadjunkt

 • Kinesiska
 • Språk- och litteraturcentrum

Studierektor

 • Japanska
 • Kinesiska
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post peter.sivamostas.luse

Telefon 046–222 08 50

Rum SOL:A414

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20