lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (7 st)
Konferensbidrag (4 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Administrativt

Uppdrag

  • Studierektor för Japanska och Kinesiska
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 5, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Peter Sivam

Universitetsadjunkt
Kinesiska
Språk- och litteraturcentrum

Studierektor
Japanska
Kinesiska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post peter.sivamostas.luse

Telefon 046–222 08 50

Rum SOL:A414

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20