Ämneslärarutbildningen

Det går att läsa italienska inom ämneslärarutbildningen både som ingångsämne och som andraämne. Du hittar allmän information på Ämneslärarutbildningen.

De nuvarande kurserna inom italienska i ämneslärarutbildningen är:

Notera att du måste vara antagen till ämneslärarutbildningen för att kunna söka och läsa dessa kurser.

För den som redan har läst relevanta ämneskurser utanför ämneslärarutbildningen erbjuder Lunds universitet möjligheten att studera till lärare via Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU).

Om du vill ställa frågor specifikt om italienska inom ämneslärarutbildningen, kontakta gärna Petra Bernardini, studierektor för italienska, eller Antonietta Di Bello, adjunkt i italienska vid Lunds universitet, även verksam som gymnasielärare vid gymnasieskolan Spyken.

 Om du har allmänna frågor om ämneslärarutbildningen, inklusive KPU, kontakta istället studievägledare för ämneslärarutbildningen.