Programstruktur

Programstruktur och kursinformation

Under kurslänkarna hittar du kursplaner, litteraturlistor och scheman

Termin 1:

Termin 2:

Termin 3 till 4:

Under tredje och fjärde terminen läser du 60 hp i ett språk så att du får både praktiska språkkunskaper och fördjupad kulturell kompetens om ett europeiskt land eller språkområde. Du kan välja mellan danska, engelska, franska, grekiska, italienska, rumänska, ryska, spanska eller tyska.

Termin 5:

Den femte terminen innebär valbara studier. Du kan 

  • åka som utbytesstudent och läsa kurser inom relevant område, 30 hp
  • ansöka till valfria kurser inom humaniora eller samhällsvetenskap (kurserna väljs i samråd med koordinator), 15 hp eller 30 hp
  • göra praktik inom en för utbildningen relevant verksamhet, 15 hp (EUHA16) eller 30 hp (EUHA17).

Termin 6:

 

 

Kontaktpersoner

Programkoordinator
Mattias Nowak

Studievägledare
Robert Ekdahl

Europastudier

Mer om ämnet, personal och forskning hittar du här.