Ämneslärarutbildning

Ämneslärarutbildning i Lund

Lärarutbildning har bedrivits vid Lunds universitet under lång tid. Den nya ämneslärarutbildningen startade på Campus Helsingborg 2011 och 2017 flyttade hela ämneslärarutbildningen till Lund. Notera dock att de studenter som började ämneslärarutbildningen hösten 2015 eller tidigare kommer att avsluta sina utbildningar i Helsingborg.

Vi på Språk- och litteraturcentrum välkomnar ämneslärarstudenterna och ämneslärarkurserna till Lund och vi hoppas att alla språklärare vid Lunds universitet, både nuvarande och blivande, kommer att vinna på att vi alla nu kommer att vara samlade på Språk- och litteraturcentrum.

Följande ämnen vid Språk- och Litteraturcentrum kan för närvarande fungera som ingångsämnen inom ämneslärarutbildningen: Engelska, Svenska, Svenska som andraspråk.

Dessa tre ämnen har ämneskoordinatorer, enligt följande:

Engelska: Fabian Beijer

Svenska: Anders Marklund

Svenska som andraspråk: Frida Splendido

Följande ämnen vid Språk- och litteraturcentrum kan för närvarande fungera som andraämnen inom ämneslärarutbildningen: Engelska, Franska, Italienska, Kinesiska, Spanska, Svenska, Svenska som andraspråk, Tyska.

Ofta, men inte alltid, är det studierektorerna för dessa språk som även fungerar som ämneskoordinatorer för dessa ämnen inom ämneslärarutbildningen. Utöver de ämnen och ämneskoordinatorer som redan nämnts ovan (Svenska, Engelska och Svenska som andraspråk) är det foljande personer som är ämneskoordinatorer på SOL:

Franska: Malin Ågren

Italienska: Petra Bernardini

Kinesiska: Peter Sivam

Spanska: Ingela Johansson

Tyska: Mikael Nystrand

 

Läs gärna mer om de olika inriktningarna via följande länk:

Ämneslärarutbildningens ämnen

Du som vill diskutera ämneslärarutbildningen med någon på SOL-centrum får gärna kontakta Fabian Beijer.

Svenska inom ämneslärarutbildningen

Skolämnet svenska inom ämneslärarutbildningen är uppdelat på tre olika ämnen här på SOL, nämligen svenska, litteraturvetenskap och filmvetenskap.

KPU: Kompletterande pedagogisk utbildning

Lunds universitet erbjuder också KPU (Kompletterande Pedagogisk Utbildning) för den som redan har läst relevanta ämneskurser. Om du har allmänna frågor om ämneslärarutbildningen, inklusive KPU, kontakta gärna studievägledaren för ämneslärarutbildningen.

Utbildningsvetenskap

Du hittar mer information om ämneslärarprogrammet och KPU vid Institutionen för utbildningsvetenskap