Ämneslärarutbildning

Ämneslärarutbildning i Lund

Lärarutbildning har bedrivits vid Lunds universitet under lång tid. Den nya ämneslärarutbildningen startade på Campus Helsingborg 2011 och 2017 flyttade hela ämneslärarutbildningen till Lund. Notera dock att de studenter som började ämneslärarutbildningen hösten 2015 eller tidigare kommer att avsluta sina utbildningar i Helsingborg.

Vi på Språk- och litteraturcentrum välkomnar ämneslärarstudenterna och ämneslärarkurserna till Lund och vi hoppas att alla språklärare vid Lunds universitet, både nuvarande och blivande, kommer att vinna på att vi alla nu kommer