Om behörighet och nivåtest till svenska som främmande språk, nivå 5-8

Behörighet till nivå 5:

För att få tillträde till kursen måste du ha grundläggande behörighet för högskolestudier (med undantag för svenska), samt godkänt resultat från nivå 4 inom någon av kurserna SFSH01, SFSH11, SVEE14, SVEH14 eller SFSA14. Du kan också visa dina kunskaper i svenska under det nivåtest som anordnas vid institutionen i Lund, normalt två gånger per år - se information nedan.

Nivån på nivåtestet motsvarar ungefär CEFR (GERS) B1-nivå:

"Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk som berör kända förhållanden som man regelbundet möter i arbetet, skolan och på fritiden. Jag kan hantera de flesta situationer som kan uppstå under resor i ett område där språket talas. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om ämnen som är kända och som är av personligt intresse eller berör det vardagliga livet (t ex familjen, arbetet, resor). Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden, mina drömmar, förhoppningar och mål. Jag kan ge skäl och förklaringar till mina åsikter och ambitioner."

Nivåtestet inför höstterminen 2024 äger rum i maj:

  • Du som söker till heltidskursen på campus i Lund (SFSH30) kommer att kallas till test på plats i Lund den 3 maj 2024 på eftermiddagen.
  • Om du har sökt till fristående kurser nivå 7 och/eller 8 (SVEH17, SVEH18): Nivåtest äger rum online (via zoom) under eftermiddagen den 29 april 2024, kl. 16.15, enligt instruktioner som sänds till berörda några dagar före provet.

Alla med en pågående ansökan till ovan nämnda kurser får mer detaljerad information via mejl, efter ansökningsdeadline.
Provet testar dina färdigheter i skriven svenska och grammatik. Besked om du har klarat provet lämnas inom ca fyra veckor efter testdatum.

 

Öva på ett gammalt inträdesprov ("Mock exam")

Läs mer om nivå 5-8 som heltidskurs på campus i Lund: SFSH30

Läs mer om nivå 5-8 som halvfartskurs (distans, OBS start endast vårterminer): SFSH31

Läs mer om nivå 7 som fristående halvfartskurs (distans): SVEH17

Läs mer om nivå 8 som fristående halvfartskurs (distans): SVEH18

Kontakt

Kursadministratör
Gunilla Ek-Werner

Studievägledare
Peter Marthinsson

Studierektor
Lena Larsson

Nästa antagningstillfälle

Anmälan inför vårterminer öppnar den 15 september och anmälan för höstterminer öppnar den 15 mars. Anmälan görs via www.antagning.se. Vissa terminer öppnar kurserna också för sena anmälningar. Detta sker i mitten av december respektive i mitten av juli. Håll utkik på www.antagning.se om du är intresserad och har missat ordinarie deadline!
Sidansvarig: lena.larssonnordlund.luse | 2024-01-23