Person

Gunilla Ek Werner

Utbildningsadministratör

  • Svenska som främmande språk
  • Översättning
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post gunilla.ek_wernersol.luse

Telefon 046–222 87 10

Rum SOL:L224a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Kursadministratör för sv. som främmande språk, översättarprogrammet och språkkonsultprogrammet, med alla adminuppgifter utom tentamina. Tentamina för dessa ämnen sköts av Andrea Posteby-Mach och Edda Ahrent.

Alla ärenden gällande ämnet lingvistik (allmän språkvetenskap, fonetik och kognitiv semiotik), som jag tidigare haft hand om, hänvisas till min kollega Magnus Brolin.

Alla ärenden gällande svenskkurser som kräver Svenska 3, svenska som andraspråk, danska och isländska hänvisas till Edda Ahrent.

Jag är också sekreterare i The Birgit Rausing Language Programme: http://www.sol.lu.se/forskning/stipendier/the-birgit-rausing-language-programme/

Vidare har jag hand om en del administration för TISUS-testet (se mer information här: http://www.sol.lu.se/nordiska/tisus/

Telefontid (under terminstid): Måndag, onsdag, torsdag kl. 9-10. Jag svarar svarar ofta även övrig tid.
Jag arbetar normalt hemifrån tisd. + fred., men kan nås via mejl.
Fredag 13 oktober: Ledig!

  • Utbildningsadministratör för Svenska som främmande språk och Översättning
  • Sekreterare, Sektionsstyrelse 1, Språk- och litteraturcentrum
Gunilla Ek Werner

Utbildningsadministratör

  • Svenska som främmande språk
  • Översättning
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post gunilla.ek_wernersol.luse

Telefon 046–222 87 10

Rum SOL:L224a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Besökstider

Under terminstid: Måndag, onsdag, torsdag kl. 10.30-11.30. Öppen dörr övrig tid = Välkommen även då!

Telefontider

Under terminstid: Måndag, onsdag, torsdag kl. 9-10. Svarar även övrig tid i den mån det hinns med.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10