lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag arbetar som kursadministratör för nordiska språk (danska och isländska), lingvistik (allmän språkvetenskap och fonetik), kognitiv semiotik, svenskämnena (svenska, språklig inriktning, språkkonsultprogrammet, svenska som andraspråk och svenska som främmande språk) samt masterprogrammet i översättning.

Vidare är jag sekreterare i The Birgit Rausing Language Programme: http://www.sol.lu.se/forskning/stipendier/the-birgit-rausing-language-programme/

Jag har också hand om en del administration för TISUS-testet (se mer information här: http://www.sol.lu.se/nordiska/tisus/

Telefontid: Måndag, onsdag, torsdag kl. 9-10. Jag svarar även övrig tid i den mån jag hinner.
Mottagningstid: Måndag, onsdag, torsdag kl. 10.30-11.30.

Obs! Pga. den nuvarande situationen med Corona-viruset arbetar jag hemifrån just nu, men det går bra att ringa och mejla som vanligt, enligt ovan.

Administrativt

Uppdrag

  • Utbildningsadministratör för Allmän språkvetenskap, Danska, Fonetik, Isländska, Kognitiv semiotik, Svenska, Svenska som andraspråk och Svenska som främmande språk
  • Sekreterare, Sektionsstyrelse 1, Språk- och litteraturcentrum

Gunilla Ek Werner

Utbildningsadministratör
Allmän språkvetenskap
Danska
Fonetik
Isländska
Kognitiv semiotik
Svenska
Svenska som andraspråk
Svenska som främmande språk
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post gunilla.ek_wernersol.luse

Telefon 046–222 87 10

Rum SOL:L224a

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Besökstider

Under terminstid: Måndag, onsdag, torsdag kl. 10.30-11.30. Öppen dörr övrig tid = Välkommen även då!

Telefontider

Under terminstid: Måndag, onsdag, torsdag kl. 9-10. Svarar även övrig tid i den mån det hinns med.