Behörighet till svenska som främmande språk, nivå 5-8 (SFSA30)

För att få tillträde till kursen måste du ha grundläggande behörighet för högskolestudier, men med undantag för svenska, samt SFSH01, SFSH11, SVEE14 eller SFSA14. Om du inte har resultat från dessa kurser kan du visa att du har motsvarande kunskaper i det inträdesprov som anordnas vid institutionen i Lund, normalt två gånger per år. Nivån på inträdesprovet motsvarar ungefär CEFR (GERS) B1-nivå: "Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk som berör kända förhållanden som man regelbundet möter i arbetet, skolan och på fritiden. Jag kan hantera de flesta situationer som kan uppstå under resor i ett område där språket talas. Jag kan oförberedd ge mig in i samtal om ämnen som är kända och som är av personligt intresse eller berör det vardagliga livet (t ex familjen, arbetet, resor). Jag kan länka ihop fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och skeenden, mina drömmar, förhoppningar och mål. Jag kan ge skäl och förklaringar till mina åsikter och ambitioner." VIKTIGT! Dina chanser att bli antagen är avsevärt större om du skriver inträdesprovet, även om du är formellt behörig genom annan, underliggande kurs enligt ovan!

Inträdesprov till nivå 5: Läs mer här!

SFSA30: Kursens hemsida

Kontakt

Kursadministratör
Gunilla Ek-Werner

Studievägledare
Peter Marthinsson

Studierektor
Lena Larsson

Nästa antagningstillfälle

Anmälan inför vårterminer öppnar den 15 september och anmälan för höstterminer öppnar den 15 mars. Anmälan görs via www.antagning.se. Vissa terminer öppnar kurserna också för sena anmälningar. Detta sker i mitten av december respektive i mitten av juli. Håll utkik på www.antagning.se om du är intresserad och har missat ordinarie deadline!
Sidansvarig: lena.larssonnordlund.luse | 2020-03-31