Kurs

Kurskod: TYSA21
Engelsk titel: German: Level 2
Högskolepoäng: 30

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även höstterminen 2024. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Behörighet: Grundläggande samt kunskaper motsvarande TYSA01 Tyska: Grundkurs, 30 hp.

Studiesätt: heltid , dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-77102

Studiesätt: halvfart , dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2025-01-19
Anmälningskod: LU-77101

Introduktionsmöte: 2024-01-15 kl. 11.15 – 12.00 i SOL:A313

Lärare: Alexander Bareis , Henrik Henriksson , Mikael Nystrand

Beskrivning

Kursens mål är att ge dig som student en god och allsidig färdighet i att använda det tyska språket muntligt och skriftligt, fördjupade kunskaper om tyskan samt tyskspråkig litteratur såväl som de tyskspråkiga ländernas samhällsförhållanden och kultur.

Detta sker genom ett utökat och fördjupat studie av den tyska syntaxen ur ett kontrastivt perspektiv. Kursen ger också en inblick i grundläggande språkvetenskapliga begrepp. Den skriftliga språkfärdigheten tränas genom översättningsövningar och författandet av en kortare vetenskaplig uppsats. Den muntliga förmågan övas i samband med behandlingen av realia. Kursen ger även en överblick över huvuddragen i den äldre tyskspråkiga litteraturens utveckling. 

Kursen är på fortsättningsnivå (30-60hp) och ger behörighet att läsa vidare på kandidatnivå för att ta ut examen med tyska som huvudämne.

Ingående delar

  • Muntlig språkfärdighet med textstudium och realia , 7,5 hp
  • Textstudium med litteratur- och kulturhistoria , 7,5 hp
  • Grammatik , 4,5 hp
  • Språkkunskap , 3 hp
  • Uppsats , 3 hp
  • Översättning , 4,5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
2 september 2024 – 19 januari 2025

Öppnar för sen anmälan den 15 juli 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart
2 september 2024 – 8 juni 2025

Öppnar för sen anmälan den 15 juli 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Tyska: Fortsättningskurs är 57 500 SEK.

Tyska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15