Course

Course code: TYSA21
Swedish title: Tyska: Fortsättningskurs
Credits: 30

The information below is about this semester. The course is also given autumn semester 2024. Choose semester above for more information!

Study period: spring semester 2024
Language of instruction: Swedish

Type of studies: full time, day
Study period: 2024-01-15 – 2024-06-02
Application code: LU-77102

Type of studies: part time, 50 %, day
Study period: 2024-01-15 – 2025-01-19
Application code: LU-77101

Introductory meeting: 2024-01-15 at 11:15 – 12:00 in SOL:A313

Teachers: Alexander Bareis, Henrik Henriksson, Mikael Nystrand

Description

Kursens mål är att ge dig som student en god och allsidig färdighet i att använda det tyska språket muntligt och skriftligt, fördjupade kunskaper om tyskan samt tyskspråkig litteratur såväl som de tyskspråkiga ländernas samhällsförhållanden och kultur.

Detta sker genom ett utökat och fördjupat studie av den tyska syntaxen ur ett kontrastivt perspektiv. Kursen ger också en inblick i grundläggande språkvetenskapliga begrepp. Den skriftliga språkfärdigheten tränas genom översättningsövningar och författandet av en kortare vetenskaplig uppsats. Den muntliga förmågan övas i samband med behandlingen av realia. Kursen ger även en överblick över huvuddragen i den äldre tyskspråkiga litteraturens utveckling. 

Kursen är på fortsättningsnivå (30-60hp) och ger behörighet att läsa vidare på kandidatnivå för att ta ut examen med tyska som huvudämne.

Included parts

  • Oral Proficiency incl Textual Studies & Life & Institutions, 7.5 credits
  • Textual Study, Including Literary and Cultural History, 7.5 credits
  • Grammar, 4.5 credits
  • Language Studies, 3 credits
  • Essay, 3 credits
  • Translation, 4.5 credits

Important dates – autumn semester 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
In Swedish
2 September 2024 – 19 January 2025

Sista anmälningsdag den 15 April 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, halvfart
In Swedish
2 September 2024 – 8 June 2025

Sista anmälningsdag den 15 April 2024

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Full course tuition fee: SEK 57,500
First payment: SEK 57,500
Convert currency

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

German

More about the subject, research, staff etc.

Page Manager: webmastersol.luse | 2020-06-15