Kurs

Kurskod: TVXA01
Engelsk titel: The Aesthetics of Crisis: Societal Crisis in Moving Pictures
Högskolepoäng: 7,5

Kurstillfälle: höstterminen 2022
Studiesätt: kvartsfart, dagtid
Kursperiod: 2022-08-29 – 2023-01-15
Anmälningskod: LU-30707
Behörighet: Grundläggande behörighet

Introduktionsmöte: 2022-08-30 kl. 16.00 – 18.00 i SOL:A129b

Beskrivning

Kursen är ett samarbete mellan de humanistiska och teologiska fakulteterna, konstnärliga fakulteten, juridiska fakulteten och medicinska fakulteten. Huvudvikten ligger på hur olika samhälleliga, politiska och kulturella händelser, i synnerhet stora förändringar och kristillstånd, får sitt uttryck i filmiskt berättande, inte minst i samspel med musik. 

Även angränsande estetiska uttryck kan bli aktuella. Varje undervisningstillfälle behandlar ett tema som belyses ur det konstnärliga uttrycket och som diskuteras av företrädare från de olika fakulteterna. Temana kan vara både historiska och samtida, men det historiska perspektivet är genomgående. Det kan handla om eutanasi, religiös klädsel, politiska val, kriser i samhället, politisk despotism, krig.

I kursen behandlas hur film /rörliga bilder och musik i samspel använder olika uttrycksmedel för att skildra och berätta om det utvalda temat. Filmerna kan vara av olika slag: spelfilmer, valfilmer, reklam, kortfilmer, dokumentärfilmer. Inslag på engelska kan förekomma. Kursen är upplagd i en form av samtalsföreläsningar där lärare från de medverkande fakulteterna diskuterar utifrån sina perspektiv. Föreläsningarna följs ibland upp av poddavsnitt.

Kursen vänder sig till både nya studenter och yrkesverksamma och ger fördjupade och tvärvetenskapliga perspektiv på olika aktuella ämnen. Utbildningen ges på kvartsfart, ibland som campuskurs och ibland som en distanskurs. Hösten 2022 ges den på campus, med föreläsningar/seminarier, ett tiotal, vanligtvis tisdagar kl. 16-18.

 

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Filmvetenskap

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15