Course

Course code: TVXA01
Swedish title: Krisens estetik: Samhällets kriser i rörlig bild
ECTS credits: 7.5

Study period: autumn semester 2022
Type of studies: part time, 25 %, day
Study period: 2022-08-29 – 2023-01-15
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-30707
Eligibility: General requirements for university studies in Sweden

Introductory meeting: 2022-08-30 at 16:00 – 18:00 in SOL:A129b

Description

Kursen är ett samarbete mellan de humanistiska och teologiska fakulteterna, konstnärliga fakulteten, juridiska fakulteten och medicinska fakulteten. Huvudvikten ligger på hur olika samhälleliga, politiska och kulturella händelser, i synnerhet stora förändringar och kristillstånd, får sitt uttryck i filmiskt berättande, inte minst i samspel med musik. 

Även angränsande estetiska uttryck kan bli aktuella. Varje undervisningstillfälle behandlar ett tema som belyses ur det konstnärliga uttrycket och som diskuteras av företrädare från de olika fakulteterna. Temana kan vara både historiska och samtida, men det historiska perspektivet är genomgående. Det kan handla om eutanasi, religiös klädsel, politiska val, kriser i samhället, politisk despotism, krig.

I kursen behandlas hur film /rörliga bilder och musik i samspel använder olika uttrycksmedel för att skildra och berätta om det utvalda temat. Filmerna kan vara av olika slag: spelfilmer, valfilmer, reklam, kortfilmer, dokumentärfilmer. Inslag på engelska kan förekomma. Kursen är upplagd i en form av samtalsföreläsningar där lärare från de medverkande fakulteterna diskuterar utifrån sina perspektiv. Föreläsningarna följs ibland upp av poddavsnitt.

Kursen vänder sig till både nya studenter och yrkesverksamma och ger fördjupade och tvärvetenskapliga perspektiv på olika aktuella ämnen. Utbildningen ges på kvartsfart, ibland som campuskurs och ibland som en distanskurs. Hösten 2022 ges den på campus, med föreläsningar/seminarier, ett tiotal, vanligtvis tisdagar kl. 16-18.

 

Important dates – autumn semester 2022

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, kvartsfart
In Swedish
29 augusti 2022 – 15 januari 2023

Öppen för sen anmälan

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Full course tuition fee: SEK 13,750
First payment: SEK 13,750
Convert currency

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2022

Öppen för sen anmälan

Introductory meeting

Tuesday, 30 August
at 16:00 – 18:00
SOL:A129b, compulsory

Film Studies

More about the subject, research, staff etc.

Page Manager: webmastersol.luse | 2020-06-15