Kurs

Kurskod: SVEN02
Engelsk titel: Swedish as a Second Language: Grammatical and Fonological Development in a Second Language
Högskolepoäng: 7,5

Undervisning – vårterminen 2022

Från och med den 9 februari kommer mer undervisning att kunna genomföras på campus. Under en period kommer dock även digitala moment att förekomma. Det är därför viktigt att du är uppmärksam på den information som läraren ger dig och ändringarna i schemat i Canvas och/eller TimeEdit.

Kurstillfälle: vårterminen 2022
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2022-03-23 – 2022-06-05
Anmälningskod: LU-76753
Behörighet: För tillträde till kursen krävs 90 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng ska vara i ett språkämne eller lingvistik, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs Engelska 6 samt Svenska 3/Tisus alternativt kandidatnivå i svenska (från annat land), eller motsvarande kunskaper.

Lärare: Anna Flyman Mattsson, Frida Splendido

Beskrivning

Kursen Grammatisk och fonologisk utveckling i ett andraspråk riktar sig till dig som har goda språkvetenskapliga kunskaper och nu vill lära dig mer om andraspråksinlärning. Du får läsa in dig på teorier om grammatisk utveckling av andraspråk och i samband med det träna på analys av inlärarspråk. Grundläggande begrepp som inlärarspråk, typologisk markering och transfer studeras ingående. I kursen presenteras och jämförs olika förklaringar till grammatiska fenomen i inlärningsprocessen.

Kursen ger också fördjupade kunskaper om svenskans fonetik och fonologiska struktur ur ett jämförande typologiskt perspektiv. Vidare går kursen igenom några teoretiska modeller för andraspråksfonologi. Stor vikt läggs vid de delar av svenskans regelsystem som utgör särskilda svårigheter för andraspråksinlärare.

Kursen ges på distans med en träff i Lund.

Kursens placering

Kursen ges inom masterprogrammet i språk och språkvetenskap vid LU, och ges även som fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. ​

För tillträde till kursen krävs 90 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng ska vara i ett språkämne eller lingvistik, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs Engelska 6 samt Svenska 3/Tisus alternativt kandidatnivå i svenska (från annat land), eller motsvarande kunskaper.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Svenska som andraspråk

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15