Course

Course code: SVEN02
Swedish title: Svenska som andraspråk: Grammatisk och fonologisk utveckling i ett andraspråk
ECTS credits: 7.5

Study period: spring semester 2022
Type of studies: part time, 50 %, distance course
Study period: 2022-03-23 – 2022-06-05
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-76753
Eligibility: To be admitted to the course, students must have 90 credits, of which at least 60 credits must be in a language or linguistics or the equivalent. English 6 and Swedish 3/Tisus or a BA in Swedish or the equivalent.
 

Teachers: Anna Flyman Mattsson, Frida Splendido

Description

Kursen Grammatisk och fonologisk utveckling i ett andraspråk riktar sig till dig som har goda språkvetenskapliga kunskaper och nu vill lära dig mer om andraspråksinlärning. Du får läsa in dig på teorier om grammatisk utveckling av andraspråk och i samband med det träna på analys av inlärarspråk. Grundläggande begrepp som inlärarspråk, typologisk markering och transfer studeras ingående. I kursen presenteras och jämförs olika förklaringar till grammatiska fenomen i inlärningsprocessen.

Kursen ger också fördjupade kunskaper om svenskans fonetik och fonologiska struktur ur ett jämförande typologiskt perspektiv. Vidare går kursen igenom några teoretiska modeller för andraspråksfonologi. Stor vikt läggs vid de delar av svenskans regelsystem som utgör särskilda svårigheter för andraspråksinlärare.

Kursen ges på distans med en träff i Lund.

Kursens placering

Kursen ges inom masterprogrammet i språk och språkvetenskap vid LU, och ges även som fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. ​

För tillträde till kursen krävs 90 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng ska vara i ett språkämne eller lingvistik, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs Engelska 6 samt Svenska 3/Tisus alternativt kandidatnivå i svenska (från annat land), eller motsvarande kunskaper.

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Swedish as Second Language

More about the subject, research, staff etc.

Page Manager: webmastersol.luse | 2020-06-15