Course

Course code: SVEM44
Swedish title: Svenska: Litterär stilistik, avancerad nivå
Credits: 7.5
Programme affiliation: Part of Master's Programme in Language and Linguistics, Swedish/Scandinavian Languages

Teaching – autumn semester of 2020

Due to the announcement from the Swedish Government issued May 29th, that returning to campus-based education is possible from June 15th, the following applies to teaching at the Joint Faculties of Humanities and Theology during the autumn semester:

  • Due to the ongoing corona (COVID-19) pandemic and the restrictions that have been issued, the courses taught this autumn will have a limited number of meetings on campus, depending on the availability of suitable lecture rooms. The major part of the teaching will take place online. Detailed information on what is the case for your course will be given below.
  • If the teaching is campus-based, there will be assigned entry and exit passages for each teaching room regarding stairwells, corridors and entrances (doorways). Please be considerate and follow the instructions to the point. Hand disinfectant will be available in all lecture halls and group rooms.

Please pay attention to the start time of your teaching. The stated time in your course schedule is valid.

Study period: autumn semester 2020
Type of studies: part time, 50 %, day
Study period: 2020-11-02 – 2021-01-17
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-37052

Introductory meeting: 2020-11-02 at 11:00 – 12:00

Teachers: Lisa Holm

Description

Vad gör Kerstin Ekman, Sara Stridsberg, Jens Lapidus eller Jonas Jonasson med språket för att trollbinda sina läsare?

Är du intresserad av hur det skönlitterära språket ser ut och fungerar? Då är litterär stilistik en kurs för dig. Litterär stilistik är ett ämne som fyller en lucka mellan språkvetenskap och litteraturvetenskap. Här tittar vi inte på litteraturen som verk utan som språk. Hur bygger orden och meningarna upp noveller, romaner, dikter och dramer? Vad gör författaren med språket? I kursen får du använda dina redan inhämtade kunskaper om grammatik och text på analys av skönlitterär text, men du får också lära dig särskilda infallsvinklar och metoder för att fördjupa dina kunskaper. Kursen avslutas med en självständig analys av en skönlitterär text som du själv väljer i samråd med läraren. På kursen lägger vi också vikt vid hur man kan arbeta med skönlitterära texter i skolans värld. 

Kursens placering

Kursen ges på avancerad nivå och förutsätter att du har läst minst 60 hp språk tidigare och har grundläggande kunskaper i textanalys. Den ges inom ramen för masterprogrammet Språk och språkvetenskap (HASPV), men kan även läsas som fristående kurs. Den kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. 

Litterär stilistik kan också läsa på grundnivå, antingen inom ramen för kandidatkursen i svenska, språklig inriktning, eller som fristående kurs SVEB19. Kursen har då samma innehåll, men med andra kursmål och annan examination. 

Note!

This course is not open as a freestanding course next semester. It can be open for application within a programme or for students in an exchange programme. Please ask your academic advisor for information.

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Swedish

More about the subject, research, staff etc.

Page Manager: webmastersol.luse | 2020-06-15