Kurs

Kurskod: SVEB30
Engelsk titel: Swedish: Grammar - Level 2
Högskolepoäng: 7,5

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2022.

Kurstillfälle: höstterminen 2022
Studiesätt: halvfart , eftermiddagstid
Kursperiod: 2022-08-29 – 2022-10-30
Anmälningskod: LU-37013
Behörighet: Grundläggande samt minst 60 hp i ett språkämne vari grammatikkurser om minst 10 hp har ingått.

Lärare: Gunlög Josefsson

Beskrivning

Fördjupa dig i traditionell och generativ grammatik!

Vad innehåller kursen?

Kursen bygger vidare på och fördjupar de kunskaper som du har fått lära dig på nybörjarkurser i grammatik. Utgångspunkten är den traditionella grammatiken, men analysredskap som hör till denna diskuteras och problematiseras. Du blir även introducerad till några grundtankar inom modern grammatikforskning, med fokus på den generativa grammatiken, och du får diskutera grammatikens roll i skolundervisningen. I slutet av kursen får du tillämpa dina kunskaper i en mindre, vetenskaplig undersökning som rör någon aspekt av grammatik, inklusive grammatik i skolan, och presenterar den muntligt på ett seminarium.

Hur är kursen utformad?

Kursen ges på campus, på halvfart under terminens första hälft.

Kursens placering i din studiegång

Kursen Svenska: Grammatik i teori och praktik - fortsättningskurs kan ingå som valbar delkurs både i Svenska: Språklig inriktning - Kandidatkurs och Svenska som andraspråk: Kandidatkurs. Den kan också läsas som fristående kurs.

Studieämnet Svenska kan du läsa som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp), och ämnet kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex. Filosofie kandidatexamen 180 hp). Utbildning i svenska/nordiska språk finns även på avancerad nivå inom Masterprogrammet i Språk och språkvetenskap.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Svenska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15