Masterprogram i Språk och språkvetenskap

  • Programmets längd: 2 år(alt 1 år)
  • Antal poäng: 120 högskolepoäng (alt 60 högskolepoäng)
  • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
  • Examensbenämning: Filosofie masterexamen
  • Huvudområde: Språk och språkvetenskap
  • Undervisningsspråk: Gemensamma kurser undervisas på engelska. Kurser inom respektive inriktning undervisas på inriktningsspråket.

Antagning varje hösttermin. Programmet är ett internationellt masterprogram med sista anmälningsdag 15 januari. Länkar till information om anmälan och antagning finns under respektive inriktning på lu.se.

 

Internationella studenter bör ansöka i den tidiga ansökningsomgången, för att ha möjlighet att hinna få uppehållstillstånd. Studenter från EU/EEA-länder kan också ansöka i den nationella ansökningsomgången mellan 15 mars och 15 april. Information finns då på de svenska sidorna på lu.se och antagning.se. 

Påbyggnadsutbildning i språk och språkvetenskap

Masterprogrammet i språk och språkvetenskap vänder sig till studenter som har en svensk eller utländsk grundexamen i språk. Programmets målsättning är att stärka studenternas kunskap om språk i bred mening och deras teoretiska förståelse av språkvetenskapliga frågeställningar. Masterprogrammet bygger vidare på kandidatstudier i ett antal olika ämnen såsom allmän språkvetenskap, arabiska/semitiska språk, engelska, fonetik, franska, grekiska, nygrekiska, italienska, japanska, kinesiska, latin, spanska, svenska/nordiska språk och från hösten 2023 även svenska som andraspråk.

Utbildningen består av obligatoriska kurser gemensamma för hela programmet, obligatoriska kurser inom ämnesfördjupningar och valfria kurser. Undervisningsspråk är svenska, engelska och andra språk som motsvarar ämnesfördjupningarna. En del av ämnesfördjupningarna vänder sig till såväl internationella som svenskspråkiga studenter, medan några förutsätter kunskaper i svenska.

Med en masterexamen i språk och språkvetenskap blir du attraktiv på arbetsmarknaden för den som söker en kvalificerad person med specifik kunskap i kommunikation och språk. Du kan också söka dig vidare till forskarutbildning i språk och språkvetenskap.

Läs vad några av våra tidigare studenter gör

Utbildningsplan

Sidansvarig: jordan.zlatevling.luse | 2023-08-24