Masterprogram i Språk och språkvetenskap

Programmets längd: 2 år(alt 1 år)
Antal poäng
: 120 högskolepoäng (alt 60 högskolepoäng)
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Examensbenämning
: Filosofie masterexamen
Huvudområde
: Språk och språkvetenskap
Undervisningsspråk
: Gemensamma kurser undervisas på engelska. Kurser inom respektive inriktning undervisas på inriktningsspråket.

Antagning